Clădirile S.A. AROMA sunt de vânzare

Administratorul insolvabilităţii SA„Aroma” în procedura planului, anunţă pentru data de 12.04.2019, ora 11-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 38 (în incinta SA „Aroma”), petrecerea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a următoarelor bunuri:

  • bunuri imobile (nr. cadastrale: 0100519.001.01-clădire de producere, 0100519.001.03 – clădire administrativă, 0100519.001.04 – clădire administrativă, 0100519.001.05 – clădire de producere, 0100519.001.06 – garaj, 0100519.001.07 – clădire de producere); bunuri mobile utilaje (cisterne, rezervoare -124 poziţii);
  • dreptul de folosinţă a terenului aferent nr. cadastral 0100519.001, situat pe adresa mun. Chişinău, Toma Ciorbă 38; ca un Lot unic, la preţ iniţial de 64 000 000 MDL preţ cu TVA inclus.

Pentru a lua parte la licitaţie, participanţii sînt obligaţi:

1. să achite conform următoarelor date bancare: IDNO 1002600031892, cod IBAN MD48M02224ASV72581007100, BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC): MOBBMD22, TVA 0502309, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 1000 lei atît pentru persoane fizice cît şi persoane juridice;

2. Să prezinte administratorului insolvabilităţii: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi a taxei de participare la licitaţie; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la telefonul: (+373) 69249269.

Potrivit administratorului insolvabilității, întreprinderea o să-și continuie activitatea pe teritoriul său de pe adresa Bucuriei 20, mun. Chușinău.

Sliding Sidebar