Parlamentarii nu pot ancheta Judecătorii CC, iar hotărârea de ieri este nulă din momentul aprobării

Din start reiterez că nu susțin judecătorii CC. Eu am scris și zilele trecute că ei trebuie să plece după ce și-au bătut joc de Legea Supremă și au revizuit hotărârile din 07-09 iunie în temeiul unor motive absolut politice și absurde.

Cu referire la hotărârea de ieri a Parlamentului privind anchetarea Judecătorilor CC

Ieri Alianța Kozak a aprobat hotărârea cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale. Autorii susțin că au o bănuială rezonabilă, precum că hotărârile Curții Constituționale au fost scrise de altcineva, iar pentru aceasta se cere o anchetă parlamentară. Însă, așa numitul președinte al Comisiei juridice, numiri și imunități uită de Constituția Republicii Moldova și de Codul jurisdicției constituționale.

Așadar, potrivit art.134 alin.(1) din Legea Supremă, Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei.

Prin urmare, Curtea poate să-i trimită la plimbare pe membrii Comisiei de anchetă, dar nu înainte să-i întrebe puțin despre drepturile acestora privind supunerea Judecătorilor cerințelor lor.

Potrivit art.137 din Legea Supremă, Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai Constituţiei.

Prin urmare, nimeni, dar absolut nimeni nu-i poate căuta pe judecători nici de păduchi în cap, iar o anchetă în privința acestora ar fi o încălcare gravă a normelor constituționale.

Potrivit art.8 alin.(3) din Codul jurisdicției constituționale, Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere judiciară pentru voturile şi opiniile exprimate în exerciţiul funcţiunii inclusiv după expirarea mandatului.

Prin urmare, judecătorii nu pot fi atinși până la moarte. Ei capătă imunitate pe viață și nu pot fi trași de păr nici la propriu și nici la figurat.

Potrivit art.10 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, Judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, trimis în judecată penală sau contravenţională fără încuviinţarea prealabilă a Curţii Constituţionale.

Prin urmare, nimeni nu este în drept să percheziționeze Judecătorul CC, precum nici biroul acestuia sau calculatorul.

În fine, potrivit art.7 din Constituția Republicii Moldova, Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Prin urmare, hotărârea de ieri a Parlamentului nu are putere juridică și poate fi utilizată cu spor la WC-ul parlamentar.

Dragi deputați din binomul Andrei cu Maia, nu călcați în picioare normele constituționale imperative și nu vă aruncați în răzbunări stupide!

Cu privire la demisia Judecătorilor CC

După cum am scris mai sus, parlamentarii nu-i pot destitui pe Judecătorii CC conform planului lor de răzbunare.

Judecătorii pot depune cerere de demisie sau pot să-și ridice mandatele între ei în ordinea stabilită de Lege, iar aceasta ar trebui să se întâmple neîntârziat, iar noua componență a CC trebuie să recapete încrederea cetățenilor în această instituție. Or, fără o Curte apreciată de oameni nu poate exista Statul de drept.

Site Footer

Sliding Sidebar